Bestyrelsen

Foreningens bestyrelse består af 5 personer:

A/B Dybbølsbro